مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مسعوداختر
نام خانوادگی:رضوی
پست الکترونیک:alavidarulquran@hotmail.com
آدرس وب سایت:http://www.alavidarulquran.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی

زندگی نامه

بنده سیدمسعود اختر رضوی فرزند سیدرجب علی رضوی تبعه هندوستان هستم. توفیق الهی شامل حال این حقیر شد که ما را سرباز امام زمان قرار داد. بعد از پایان درس حوزوی در خدمت قرآن کریم هستم که الحمدالله همه بچه های بنده در حفظ قرآن کریم مشغول اند و خدمت می کنند ضرورت حفظ قرآن را محسوس کردم و با همکاری دوستان و عزیزان یک مرکز قرآنی تأسیس نمودم بنام دارالقرآن علوی سعی می کنم که آثار قلمی هم داشته باشم بخاطر این چند تا کتاب ترجمه نمودم و یا تألیف کردم تبلیغ یک امر لازم و ضروری است لذا ماه مبارک رمضان و محرم الحرام خارج ایران هم می روم تا کار انبیاء هم انجام دهم.