سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نثر و آثار امام خمینی(ره) 
مترجم 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مجمع جهانی اهل بیت(ع) 
مصحح و مترجم 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
محقق 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه علوی دار القرآنی 
محقق 
 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه علوی دارالقرآن 
مدیریت 
1379/07/04 
 
اجرائی 
تدریس 
مرکز جهاني علوم اسلامی 
مدرس 
 
 
---